HAKKIMIZDA

Vizyonumuz

Eğitim ve sağlık alanında dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bu bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesine destek olmak, eğitim ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci artırarak bu bilince sahip fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak ve her yönü ile bilimsel yetkinliğe sahip, uzman ve nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamaktır.


Misyonumuz

Sağlık ve eğitim alanında bireyin ve toplumun yaşam standartlarını yükseltecek bilimsel bilginin üretilmesini ilke edinerek, bilimsel özgürlüğün ışığında, bilgiyi üreten ve uygulayan akademisyenlerin yetişmesine imkan sağlamayı, bilim insanlarının çalışmalarına katkıda bulunarak toplumun ihtiyacı olan alanlarda bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.
Vakfın Amacı

Vakıf dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, özellikle eğitim ve sağlık konusundaki bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanmasına yardımcı olmak, eğitim ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci artırmak, bu bilince sahip fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak ve her yönü ile bilgi ve becerleri yüksek, nitelikli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Vakıf, kamu kuruluşlarının bütçeleri içinde yer alan eğitim ve sağlık ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirerek kamu hizmeti ifa ederken kamu yükümlülüklerini azaltarak topluma hizmet etme amacını da gerçekleştirmiş olacaktır.