Eğitime ve başarıya tam destek.

Eğitim ve sağlık alanında dünyadaki bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesi için çıktığımız bu kutsal yolda, ülkemizin dört bir yanından gelen, sağlık ve eğitim alanında öğrenim gören, insan ve toplum sağlığına gönül vermiş gençlere TEBA Vakfı’ndan tam destek.

Sağlık ve eğitim alanında öğrenim gören her düzeydeki öğrenciler ile araştırma, inceleme yapma ihtiyacı olanlara ve uygun görülenlere, şartlı veya şartsız, yurt içinde ya da yurt dışında burs vererek, aynî ve/veya nakdî yardımlarda bulunarak ve çeşitli yöntemlerle imkanlar hazırlayarak onların bilimsel yetkinlikleri için nitelikli eğitime ve teknolojik yeniliklere kolayca ulaşmalarını amaçlıyoruz. ...

Gelişimleri için genç akademisyenlerin daima yanındayız.

Ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak; üretken, yenilikçi, başarılı genç akademisyenleri desteklemek ve bilim dünyasına önemli değerleri kazandırmak için TEBA Vakfı, her yıl düzenli olarak lisans ve lisansüstü programlara yönelik genç araştırmacılar için eğitim bursları verecektir.

Geçmişten geleceğe, nitelikli, sürekli ve köklü bir anlayış.
Gelişen ve değişen dünyada uluslararası standartlarda sağlık ve eğitim

Günümüzde sağlık ve eğitim, tüm dünya için en hayati iki konu. Eğitim sayesinde, çığ gibi büyüyen bilgileri sindiren toplumlar bir yandan da yeni dünya düzeninin ve yeni yaşam biçimlerinin getirdiği sağlık problemleriyle karşı karşıya kalıyor, sağlık sorunlarına çözüm sunabilmek için de çığ gibi büyüyen bu bilgileri kullanıyor, yeni yöntemler geliştiriyor, bireyleri tedavi edecek metotlar ortaya koyuyor.

Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, eğitim ve sağlık konusundaki bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanmasını sağlamak, eğitim ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci artırmak, bu bilince sahip fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak amacı ile Türkiye Eğitim, Bilim ve Araştırma Vakfı kurulmuştur. TEBA Vakfı’nın temel amacı, sağlık eğitimi alanındaki ihtiyaçlara cevap vermek, bu alandaki açıkları en iyi şekilde karşılamaktır.

Kazanç amacı gütmeyen eğitim ve sağlık kurumları...

TEBA Vakfı’nın tüzüğünde çok önemli bir madde bulunuyor: Kazanç amacı gütmeyen lisans ve lisansüstü eğitim ve sağlık kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak ve işletmek.

TEBA Vakfı, sağlık eğitimi başta olmak üzere faaliyet göstereceği her dalda evrensel akademik standartlara uygunluk gözeten, özgürce bilimsel araştırmalar yapıp bilgi üretmeyi hedefleyen, üstün donanımlı sağlık uzmanları yetiştirmeye özen gösteren bir eğitim kurumu olarak ülkemize hizmet edecektir.